Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for the ‘ΥΜΚΟ’ Category

ΟΧΙ, δεν είναι προτάσεις της Ορνιθολογικής! Είναι ΚΥΑ του Ελληνικού κράτους!

Ειδικές ρυθμίσεις για τη θήρα
Για την άσκηση της θήρας των θηρεύσιμων ειδών της ορνιθοπανίδας, εντός των ΖΕΠ, εκτός των σχετικών προβλέψεων της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα της υπ’ αριθμ. 87578/703/6.3.2007 (Β΄ 581) κοινής υπουργικής απόφασης, καθορίζονται επιπλέον οι ακόλουθες απαιτήσεις:
1. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, είναι δυνατόν για ορισμένα θηρεύσιμα είδη, να καθορίζεται αργότερα η έναρξη ή/και νωρίτερα η λήξη της κυνηγετικής περιόδου. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε πρόσφατα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα που προσιδιάζουν σε κάθε ειδική περίπτωση και αποδεικνύουν ότι τυχόν κλιμάκωση των ημερομηνιών λήξης της θήρας δεν εμποδίζει την προστασία των ειδών χαρακτηρισμού που ενδέχεται να επηρεάζει η ανωτέρω κλιμάκωση.
2. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της θήρας των αποδημητικών πτηνών και των υδροβίων θηραμάτων καθορίζεται βάσει μεθόδου σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως εμπεριέχονται στa (α) Έγγραφο κατευθύνσεων για τη θήρα βάσει της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Οδηγία για τα Πτηνά» -Guidance document on hunting under Council Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds «The Birds Directive» και (β) Βασικές έννοιες του άρθρου 7(4) της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ -Key Concepts of Article 7(4) of Directive 79/409/EEC «Period of Reproduction and Prenuptial Migration of Αnnex II Bird Species in the 27 EU Member States», όπως ισχύουν και η οποία εγγυάται την προστασία των ειδών αυτών ενόσω διαρκεί η μετανάστευσή τους και η περίοδος φωλεοποίησης.
3. Από την περίοδο θήρας 2012-2013 και εντεύθεν απαγορεύεται:
α) Η θήρα του είδους ασπρομέτωπη χήνα (Anser albifrons) στα ενδιαιτήματα του είδους νανόχηνα (Anser erythopus), δηλαδή στις ΖΕΠ των υγροτόπων Κερκίνης, Κορώνειας – Βόλβης, Δέλτα Νέστου, Λίμνης Ισμαρίδας, Λίμνης Βιστονίδας – Πόρτο Λάγος και Δέλτα Έβρου. Η απαγόρευση επανεξετάζεται κάθε τρία χρόνια.
β) Η θήρα του είδους πετροπέρδικα (Alectoris graeca) στις ΖΕΠ, που περιλαμβάνεται στα είδη χαρακτηρισμού, για περίοδο δύο (2) ετών, χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα εκτιμηθούν οι πληθυσμοί του συγκεκριμένου είδους.
γ) Η θήρα πτηνών από πάσης φύσεως υπερυψωμένες ή μη εγκαταστάσεις κατασκευασμένες από επεξεργασμένα δομικά υλικά.
δ) Η διεξαγωγή πάσης φύσεως αγώνων κυνηγετικών σκυλιών.
4. Ο Υπουργός ΠΕΚΑ μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και γνώμη της Επιτροπής «ΦΥΣΗ 2000», μπορεί να λαμβάνει πρόσθετες περιοριστικές της θήρας ρυθμίσεις εντός ΖΕΠ, σε περίπτωση δυσμενών ή ακραίων καιρικών συνθηκών ή πυρκαγιάς ή σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων μείωση του πληθυσμού ενός ή περισσοτέρων ειδών.

Ολόκληρο το άρθρο »

Read Full Post »

Μπαράζ πραξικοπημάτων από τον Παπακωνσταντίνου Σταυρογιάννη Λ. Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/01/2012

Read Full Post »

Συγχώνευση φορέων εποπτευομένων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Υπαγωγή του ΕΚΠΑΑ στο καθεστώς των ΔΕΚΟ – Συγχώνευση με
απορρόφηση του ΙΓΜΕ από το ΕΚΠΑΑ – Μετονομασία του ΕΚΠΑΑ σε
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης

Read Full Post »

περιμένουν τη δόση να πληρωθούν;

12.000.000 για τέσσερεις φορείς. Καλά είναι; Να τ’ αφήσω;

Read Full Post »

Της ΚΑΤΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Αρον άρον και με διαδικασίες «ψεκάστε-σκουπίστε» παρουσίασε το υπουργείο Περιβάλλοντος χθες στη Βουλή ένα «βουνό» τροπολογιών πάνω στο νόμο για τις οικοδομικές άδειες, πιέζοντας για την κατεπείγουσα ψήφισή τους προκειμένου να προλάβει την -αναμενόμενη, μέχρι εκείνη την ώρα- παραίτηση της κυβέρνησης.

enet.gr


Θα κρασάρει η ΔΙΑΥΓΕΙΑ υπουργέ μας…

Read Full Post »

Τα καλύτερα προφανώς είναι μπροστά μας… Πίσω μας πάντως δεν τα βλέπω – ευτυχώς* :mrgreen:

Προστατευόμενες περιοχές μένουν… απροστάτευτες
Προβληματίζει η πρώτη αποτίμηση των 10 ετών λειτουργίας των φορέων διαχείρισης

– Διαχείριση
Στο 60% των φορέων δεν εφαρμόζεται κανένα σύστημα επιστημονικής παρακολούθησης για τα είδη που απαντούν στην περιοχή και στο 80% για τους τύπους των οικοτόπων. Μόνον ένας φορέας έχει εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης. Μόλις ένας στους τρεις φορείς δηλώνει ότι οι γνωμοδοτήσεις του εισακούονται πάντα από τις αρμόδιες για την αδειοδότηση υπηρεσίες.

Θα περίμενε κάποιος πως τουλάχιστον τα χαρτιά θα τα’ φτιαχναν σωστά. Αλλά:

– Θεσμική κατοχύρωση
Περισσότερα από 10 χρόνια μετά την έναρξη εφαρμογής του θεσμού των φορέων διαχείρισης, το 77% των περιοχών Natura δεν καλύπτεται με κάποιο θεσμικό πλαίσιο, ή καλύπτεται με πεπαλαιωμένες και αναποτελεσματικές διατάξεις (π.χ. Βασιλικά Διατάγματα), ενώ προβληματική είναι η κατάσταση για την πλειονότητα των περιοχών που χαρακτηρίστηκαν προστατευόμενες με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ). Η λανθασμένη επιλογή των ΚΥΑ από πλευράς πολιτείας (2002) για τη θεσμική θωράκιση των προστατευόμενων περιοχών επαναφέρει σήμερα το θέμα της προστασίας και τις σχετικές διαδικασίες περίπου εκεί όπου ήταν πριν 10 χρόνια, αφού θα πρέπει να αντικατασταθούν από Προεδρικά Διατάγματα (Π.Δ.). Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ), στις οποίες βασίστηκαν οι ΚΥΑ, είναι ξεπερασμένες…

Ολόκληρο το (θλιβερό) άρθρο »

*

Read Full Post »

Θυμάστε όλες αυτές τις περίφημες διακηρύξεις του Γ. Παπανδρέου για πράσινη οικονομία, για στροφή στην οικολογία, για προστασία του περιβάλλον, για πράσινη ανάπτυξη.

Μήπως θυμάστε την… πράσινη Τίνα που προσπάθησε είναι η αλήθεια να φέρει μια πιο περιβαλλοντική διάθεση στο υπουργείο που ανέλαβε.

Μήπως θυμάστε ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ίδρυσε το υπουργείο Περιβάλλοντος για να δείξει την στροφή της προς την προστασία της φύσης;

Όλα αυτά που ξέρατε να τα ξεχάσετε. Φούσκες ήταν του κ. πρωθυπουργού και έσκασαν. Έπεα πτερόεντα, προεκλογικές φανφάρες όπως το «λεφτά υπάρχουν».
(περισσότερα…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »